Talojen suunnittelussa on pantu hyvin suuri paino edullisille asumiskustannuksille, mutta mukavuutta ja luotettavuutta ei kuitenkaan ole unohdettu. Tästä syystä talot kytketään kaukolämpöverkkoon ja tilat lämmitetään pääasiallisesti vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lämmin käyttövesi tuotetaan talokohtaisesti, ja tähän käytetyn energian maksaa talonomistaja. Energian säästämiseksi lämpimään käyttöveteen ei ole suunniteltu kiertoa.

Nykyisten energiansäästömääräysten aikana ei talon vaipan lämpöeristyksen parantaminen enää tuota merkittäviä säästöjä suhteessa eristyksen hintaan ja lisäeristyksestä seuraavaan seinien paksuuntumiseen. Sensijaan hataran vaipan läpi kulkeva vuotoilma ja erityisesti hallittu ilmanvaihto muodostavat merkittävän lämpöhäviön. Seuraavassa taulukossa on esitetty talojen lasketut lämpöhäviöt 26 asteen pakkasella, normien mukaisella vuotoilman määrällä, ilman lämmön talteenottoa (IV 0% talteen) ja 60% talteenoton hyötysuhteella (IV 60% talteen). Liittenä olevat energialaskelmat on tehty olettaen lämmön talteenoton vuosihyötysuhteeksi 33%.

Talo Vaippa Ovet Ikkunat Vuotoilma IV 0% talteen IV 60% talteen Käyttövesi Energialaskelma
A 2.799 W 912 W 2.057 W 1.420 W 6.110 W 2.444 W 729 W Energialaskelma A
B 2.799 W 912 W 2.057 W 1.420 W 6.110 W 2.444 W 729 W Energialaskelma B
C 2.799 W 912 W 2.057 W 1.420 W 6.110 W 2.444 W 729 W Energialaskelma C
D 2.835 W 539 W 1.919 W 1.406 W 6.071 W 2.428 W 729 W Energialaskelma D
E 2.811 W 691 W 1.950 W 1.446 W 6.134 W 2.454 W 729 W Energialaskelma E
F 1.833 W 539 W 1.937 W 948 W 4.167 W 1.667 W 608 W Energialaskelma F

Taulukosta muuten näkyy hyvin talojen A-C autotallin oven vaikutus lämpöhäviöihin!

Talojen rakenne suunnitellaan niin, että vuotoilman määrä saadaan minimoitua, eli että normien mukainen ilmanvuoto tullaan alittamaan. Rakentamisessa puolestaan kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että suunniteltu tiiviys todella saavutetaan.

Näin saavutettu tiiviys ja sen mukana saadut säästöt kuitenkin menetetään, elleivät asukkaat pidä huolta siitä, että tiiviys myös säilyy. Ja jo yksi raollaan oleva ikkuna moninkertaistaa rakennuksen ilmavuodon!

Jos rakennusvaiheessa halutaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta, niin tiiviissä talossa saadaan paras tuotos/panossuhde parantamalla lämmön talteenottoa ja ikkunoiden lämpöeristystä.