Talojen kauppa toteutetaan siten, että As.Oy Kilonhuippu myy kiinteistökaupalla kullekin ostajalle osan omistamistaan tonteista. Samalla tehdään myytävään osaan kohdistuva hallinnanjakosopimus, jolla määritellään ostajan oikeudet ja velvollisuudet omalla tonttiosuudellaan sekä urakkasopimus, jolla sovitaan rakennettavan talon hinta, toimituslaajuus ym.

Hallinnanjakosopimus ja sen rekisteröinti ovat uudehko tapa varmistaa kiinteistön osan hallinta. Uudistus perustuu Maakaaren muutokseen vuodelta 1995 (Maakaari 540/1995)

Ennen lakimuutosta tilanne oli seuraava:

Vain kiinteistön omistajan oikeudet koko kiinteistöön (ja vuokraoikeus) voitiin kirjata niin, että ne sitoivat esim. uusia omistajia.

Jos kaupungissa haluttiin rakentaa omakotitaloja tontille, jossa rakennusoikeus salli useamman talon rakentamisen, oli tontti joko lohkottava niin, että kullekin talolle tuli oma, kaupungin tonttiosaston hyväksymä uusi tonttinsa, tai oli sovittava kiinteistön yhteisomistuksesta. Kaupungissa ei vahvistettua tonttijakoa välttämättä saa muutettua haluamakseen, joten vaihtoehdoksi jäi näinollen yhteisomistus. Mutta vain erotettu, oma tontti takasi talonomistajalle täydet oikeudet taloonsa ja sen maapohjaan. Vanhan lain aikana ei kiinteistön omistajien sopimusta siitä, miten yhteisesti omistettua kiinteistöä hallitaan, voitu kirjata. Sopimus ei näinollen ole välttämättä sitonut esim. uusia omistajia. Jos talot taas omistaa vaikkapa asunto-osakeyhtiö, niin silloin oman talon asioista päättää viime kädessä yhtiökokous, ei talon haltija.

Lakimuutoksessa luotiin uusi oikeus: "Kirjata saadaan kiinteistön yhteisomistajien keskinäinen sopimus kiinteistön hallinnasta." Kirjaaminen tuo sopijapuolille varmuuden siitä, että sopimus säilyy voimassa mm. omistajavaihdoksissa, uutta omistajaa sitoen. Tonttiosuuden haltija voi myös käyttää osuuttaan velan vakuutena hakemalla siihen kiinnityksen.

Hallinnanjakosopimuksen muodosta ja sisällyksestä ei ole mitään määräyksiä, ne ovat täysin sopijapuolten määrättävissä. Sopimuksen kirjaamisen edellytyksenä kuitenkin on, että kaikki yhteisomistuksen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.

Alustava hallinnanjakosopimus

Aiheesta muualla: